ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 00:26 โดย puttaravadee ch
 • กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่งเป็นโรงเรียนขนาดเล้กนักเรียน ทั้งหมด 47 คน มีกำหนดเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556 ในวันพฤหัสบดีที่  16 ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 22:50 โดย laddawan sirichart
 • เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายพุทธบุตร   ยุทธศาสตรพัฒนาต้นกล้าผู้เรียน โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  มีโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรในวันที่ 23-25 หฤษภาคม 2556   รวม ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 23:09 โดย laddawan sirichart
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2559 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  ได้ดำเนินการกิจกรรมต่อต้ายยาเสพติด วันที่  26  มิถุนายน  2559  โดยการเดินขบวนรณรงค์รอบบริเวณหมู่บ้าน  และจัดกิจกรรมให้ความร ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 00:51 โดย โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผู้ใจบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 คณะผู้ใจบุญจาก นางรุ่งนภา รัตนวิศิษฐ์ และนางเบญจรัตน์ รัตนวิศิษฐ์ นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2557 23:00 โดย puttaravadee ch
 • มีสุข กับสุขภาพที่ดี                                                                           สุขภาพดี จิตใจก็สดใส
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 21:48 โดย laddawan sirichart
 • ถวายเทียนเข้าพรรษา
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 21:10 โดย laddawan sirichart
 • กิจกรรมปลูกมันสัมปะหลังเสริมรายได้     โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และยังขาดปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษาหลายด้าน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปลูกมันส ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2555 02:23 โดย parinya klaononkro
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา