กิจกรรม


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:48โดยโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:51 ]

โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  ได้ดำเนินการกิจกรรมต่อต้ายยาเสพติด วันที่  26  มิถุนายน  2559  โดยการเดินขบวนรณรงค์รอบบริเวณหมู่บ้าน  และจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  โดย  นายวินิช  จิณโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

ผู้ใจบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โพสต์9 มิ.ย. 2557 22:02โดยputtaravadee ch

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 คณะผู้ใจบุญจาก นางรุ่งนภา รัตนวิศิษฐ์ และนางเบญจรัตน์ รัตนวิศิษฐ์ นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เนื่องในวันเกิดของท่าน

มีสุข กับสุขภาพที่ดี

โพสต์29 เม.ย. 2556 21:48โดยladdawan sirichart


                                                                          สุขภาพดี จิตใจก็สดใส

ถวายเทียนเข้าพรรษา

โพสต์29 เม.ย. 2556 21:10โดยladdawan sirichart


กิจกรรมปลูกมันสัมปะหลังเสริมรายได้

โพสต์10 พ.ค. 2555 02:23โดยparinya klaononkro

กิจกรรมปลูกมันสัมปะหลังเสริมรายได้


    โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และยังขาดปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษาหลายด้าน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปลูกมันสัมปะหลังเสริมรายได้  เพื่อเป็นการระดมทุนในการหารายได้เข้าสู่สถานศึกษา  อีกทั้งยังได้ฝึกให้นักเรียนมีความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการทำงาน แบ่งหน้าที่การทำงาน และรู้จักการหารายได้ระหว่างเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2554

โพสต์10 พ.ค. 2555 02:12โดยparinya klaononkro


วันแม่แห่งชาติปี 54

              กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 ปีนี้ ทางโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ และการแสดงของนักเรียน ซึ่งในปีนี้ยังคงความประทับใจให้กับผู้ปกครองไม่ต่างจากปีที่แล้ว เรียกน้ำตาจากคุณแม่ที่เข้าร่วมงานกันอีกปี  ชมภาพบรรยากาศในงานวันแม่ได้เลยค่ะ

กิจกรรมวันลอยกระทง

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

ลอยกระทง


             กิจกรรมวันลอยกระทง  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงใบตอง  โดยให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด  แล้วนำผลงานที่ได้มาประกวดแข่งขัน

1-7 of 7