กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:48โดยโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:51 ]
โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  ได้ดำเนินการกิจกรรมต่อต้ายยาเสพติด วันที่  26  มิถุนายน  2559  โดยการเดินขบวนรณรงค์รอบบริเวณหมู่บ้าน  และจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  โดย  นายวินิช  จิณโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

Comments