ผู้ใจบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โพสต์9 มิ.ย. 2557 22:02โดยputtaravadee ch
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 คณะผู้ใจบุญจาก นางรุ่งนภา รัตนวิศิษฐ์ และนางเบญจรัตน์ รัตนวิศิษฐ์ นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เนื่องในวันเกิดของท่าน

Comments