เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

โพสต์29 เม.ย. 2556 21:29โดยladdawan sirichart
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร   ยุทธศาสตรพัฒนาต้นกล้าผู้เรียน
 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  มีโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรในวันที่ 23-25 หฤษภาคม 2556   รวม 2 คืน 3 วัน  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ธงชัย วัดบ้านห้วย  ตำบลตลาดแล้ง อำเภอบ้านเชว้า จังหวัดชัยภูมิ   นักเรียน  ประมาณ 30 คน     ในการอบรมครั้งนี้จะอบรมนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาตันกล้าผู้เรียนให้เกิดทักษะทั้งการเรียนรู้วิชาการและการเรียนรู้วิชาชีวิต  บอกเล่าให้ทราบถ้าท่านมีโอกาส จะไปเยี่ยมเยือนก็จะยินดีมาก หรือจะร่วมทำบุญกับนักเรียนด้วยค่ะ
ครูลัดดาวรรณ์ ศิริชาติ ผู้รับทำกิจกกรม
Comments